طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه officer in charge به فارسی officer in charge یعنی چه

officer in charge


افسر مسئول
علوم نظامى : افسر مسئول اجرا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها