طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه officer in tactical command (otc) به فارسی officer in tactical command (otc) یعنی چه

officer in tactical command (otc)


علوم دريايى : فرمانده تاکتيکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها