طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه official gazette به فارسی official gazette یعنی چه

official gazette


قانون ـ فقه : روزنامه رسمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها