طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه official visit به فارسی official visit یعنی چه

official visit


علوم نظامى : بازديد رسمى فرمانده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها