معنی و ترجمه کلمه offtake canal به فارسی offtake canal یعنی چه

offtake canal


معمارى : کانال گيرنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها