طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oil circulating lubrication به فارسی oil circulating lubrication یعنی چه

oil circulating lubrication


علوم مهندسى : روغنکارى نوع گردشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها