معنی و ترجمه کلمه ondograph به فارسی ondograph یعنی چه

ondograph


موج نگار

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها