طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oregano به فارسی oregano یعنی چه

oregano


( )origanum(گ.ش ).پونه کوهى)O.Vulgare(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها