طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه output channel به فارسی output channel یعنی چه

output channel


مجراى خروجى
کامپيوتر : کانال خروجى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها