طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه overconditioning به فارسی overconditioning یعنی چه

overconditioning


روانشناسى : پرشرطى سازى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها