معنی و ترجمه کلمه overconditioning به فارسی overconditioning یعنی چه

overconditioning


روانشناسى : پرشرطى سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها