معنی و ترجمه کلمه overstuff به فارسی overstuff یعنی چه

overstuff


با اشيا زياد انباشتن ،بيش از حد لزوم انباشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها