معنی و ترجمه کلمه oxidizing flame به فارسی oxidizing flame یعنی چه

oxidizing flame


معمارى : شعله اکساينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها