معنی و ترجمه کلمه pagoda به فارسی pagoda یعنی چه

pagoda


بتکده( هندوستان و چين)،بتکده ،ساختمان بسبک مخصوص چين و ژاپون ،پاگودا
معمارى : بتکده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها