معنی و ترجمه کلمه paid-up capital به فارسی paid-up capital یعنی چه

paid-up capital


بازرگانى : سرمايه پرداخت شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها