طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pallet knife به فارسی pallet knife یعنی چه

pallet knife


)palette knife(کاردک نقاشى
معمارى : ماله رنگ اميزى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها