معنی و ترجمه کلمه palpable به فارسی palpable یعنی چه

palpable


پرماس پذير،پرماسيدنى ،حس کردنى ،قابل لمس ،اشکار،واضح
روانشناسى : ملموس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها