طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه papalize به فارسی papalize یعنی چه

papalize


پاپى کردن ،پاپ ماب کردن ،رومى کردن ،پاپ ماب شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها