طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paper birch به فارسی paper birch یعنی چه

paper birch


(گ.ش ).توس)Betula papyrifera(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها