معنی و ترجمه کلمه paradigm به فارسی paradigm یعنی چه

paradigm


ايه کتاب مقدس که مثالى را متضمن است ،نمونه
کامپيوتر : مثال
روانشناسى : الگو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها