طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paradoxical intention به فارسی paradoxical intention یعنی چه

paradoxical intention


روانشناسى : قصد تناقضى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها