معنی و ترجمه کلمه parallel items به فارسی parallel items یعنی چه

parallel items


روانشناسى : سوالهاى همتا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها