طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parallel ruler(s) به فارسی parallel ruler(s) یعنی چه

parallel ruler(s)


خط کشى که ازدوخطکش پيوسته بهم ساخته شده وبراى کشيدن خطموازى بکارميرود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها