معنی و ترجمه کلمه paralogism به فارسی paralogism یعنی چه

paralogism


لغزش منطقى ،(من ).قياس نادرست ،استدلال غلط
قانون ـ فقه : قياس کاذب
روانشناسى : سفسطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها