طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paramorphic به فارسی paramorphic یعنی چه

paramorphic


)paramorphous(داراى خاصيت تغيير يابى( ازيک ماده معدنى بماده الى)،تغيير شکل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها