طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paratonic به فارسی paratonic یعنی چه

paratonic


از جنبش بازدارنده ،مانع رشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها