معنی و ترجمه کلمه parietal به فارسی parietal یعنی چه

parietal


جدارى ،ديوارى ،(تش ).استخوان اهيانه
علوم مهندسى : جدارى
روانشناسى : اهيانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها