معنی و ترجمه کلمه parlementaire به فارسی parlementaire یعنی چه

parlementaire


فرستاده جنگى
قانون ـ فقه : کسى که بين طرفين متحاربين مبادله پيام را به عهده دارد
علوم نظامى : نماينده يا ايلچى قواى شورشى ايلچى رسمى دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها