معنی و ترجمه کلمه peers of scotland به فارسی peers of scotland یعنی چه

peers of scotland


بزرگانى که از ميان انها 16 تن براى نمايندگى در مجلس اعيان برگزيده ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها