معنی و ترجمه کلمه phytogenic به فارسی phytogenic یعنی چه

phytogenic


داراى منشاء گياهى ،گياه زاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها