معنی و ترجمه کلمه piracy به فارسی piracy یعنی چه

piracy


راهزنى دريايى ،هرعملى که کارگران يا سرنشينان کشتى عليه کشتى خود انجام دهند،استفاده غير قانونى از تاليف ديگرى براى تاليف کتاب يا رساله و غيره ،چاپ کردن تاليف ديگرى بدون اجازه تقليد غير قانونى اثر ديگرى ،دزدى دريايى ،دزدى هنرى ياادبى
کامپيوتر : دزدى ادبى
قانون ـ فقه : دزدى دريائى ،privateer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها