معنی و ترجمه کلمه planking به فارسی planking یعنی چه

planking


چوب فرش ،تخته بندى ،الوار،تخته پوشى
علوم مهندسى : تخته بندى
معمارى : چوب فرش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها