معنی و ترجمه کلمه planned economy به فارسی planned economy یعنی چه

planned economy


اقتصاد سنجيده ،اقتصاد برنامه ريزى شده
معمارى : اقتصاد با نقشه
قانون ـ فقه : اقتصاد با نقشه
بازرگانى : اقتصاد برنامه اى ،اقتصاد با برنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها