طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه polyembryony به فارسی polyembryony یعنی چه

polyembryony


موجود چند جنينى ،چند جرثومه اى ،چند جنينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها