معنی و ترجمه کلمه postdiluvian به فارسی postdiluvian یعنی چه

postdiluvian


(ز.ش ).وابسته به بعد از طوفان ،بعد از طوفان نوح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها