معنی و ترجمه کلمه potential equation به فارسی potential equation یعنی چه

potential equation


علوم مهندسى : معادله پتانسيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها