طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه practice effect به فارسی practice effect یعنی چه

practice effect


روانشناسى : اثر تمرين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها