معنی و ترجمه کلمه preconize به فارسی preconize یعنی چه

preconize


بعموم معرفى کردن ،نزد همه ستودن ،بنام فراخواندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها