معنی و ترجمه کلمه preplanned به فارسی preplanned یعنی چه

preplanned


پيش بينى شده ،طرح ريزى شده
علوم نظامى : اماده شده از قبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها