طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pressure equalized addition funnel به فارسی pressure equalized addition funnel یعنی چه

pressure equalized addition funnel


شيمى : قيف افزايشى متعادل کننده فشار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها