طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pressure points به فارسی pressure points یعنی چه

pressure points


روانشناسى : نقطه هاى گيرنده فشار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها