معنی و ترجمه کلمه pressure points به فارسی pressure points یعنی چه

pressure points


روانشناسى : نقطه هاى گيرنده فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها