معنی و ترجمه کلمه prestressing method به فارسی prestressing method یعنی چه

prestressing method


روش پيش فشردگى
معمارى : شيوه پيش تنيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها