معنی و ترجمه کلمه prevail به فارسی prevail یعنی چه

prevail


چربيدن ،غالب امدن ،مستولى شدن ،شايع شدن
بازرگانى : مسلط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها