طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه procession به فارسی procession یعنی چه

procession


حرکت دسته جمعى ،ترقى تصاعدى ،ترقى ،بصورت صفوف منظم ،دسته راه انداختن ،درصفوف منظم پيشرفتن
علوم مهندسى : اجتماع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها