طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه prunt به فارسی prunt یعنی چه

prunt


بته مينايى روى گلدان و مانند ان ،الت بته چسبانى در روى گلدان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها