طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pulsed resistance welding به فارسی pulsed resistance welding یعنی چه

pulsed resistance welding


علوم مهندسى : جوشکارى مقاومتى ضربه اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها