طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quadrennium به فارسی quadrennium یعنی چه

quadrennium


دوره چهارساله ،مدت چهار ساله ،چهارسال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها