طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quantitative methods به فارسی quantitative methods یعنی چه

quantitative methods


روشهاى مقدارى
بازرگانى : روشهاى کمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها