طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quartersaw به فارسی quartersaw یعنی چه

quartersaw


الوار رابچهار قسمت بريدن ،چوپ را بچهار قسمت اره کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها