طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quay به فارسی quay یعنی چه

quay


اسکه ،بندرگاه ،بارانداز،اسکله ،ديوار ساحلى
معمارى : اسکله
بازرگانى : اسکله ،سکوى بارگيرى
علوم نظامى : اسکله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها