طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quinquevalent به فارسی quinquevalent یعنی چه

quinquevalent


)quinquivalent(پنج بنيانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها